Iya

Iya
Onígbá ló ńfi igbá ẹ̀ kó ilẹ̀ tí wọ́n fi ńpèé ní àkárágbá. / The owner that packs rubbish with his calabash made others treat it as broken.