Ijoko Agba

IJOKO AGBA
Tí ẹ̀dá bá mọ iṣẹ́ àṣelà ni, ìwọ̀nba ni làálàá máa mọ. / If man knows for sure what his destined path to success is, he will hustle less.